loggat

Om företaget


Teckna är ett litet nystartat företag som utformar möbler och industridesign. Företaget utformar prototyper som sedan läggs ut för serietillverkning på något snickeri. Sedan säljs möblerna av Teckna genom bl.a denna hemsidan eller aktuella möbelkedjor.

Jag själv


Jag heter Peter Breid och har nyligen gått från ingenjör med systemutveckling och datakom till möbeldesign, porträtt det är tvära kast, men form och arkitektur har alltid legat mig varmt om hjärtat. Skillnaden mellan att designa datakomtjänster och möbler är stor, men kanske inte riktigt så stor som man kan tro i en aspekt. Det jag tänker på är den intellektuella utmaningen och möjligheten att skapa något som någon är i behov av. Det är fokus på funktionen i båda fallen. Det som skiljer är den arkitektoniska dimensionen vid möbelformning, dvs att leverera både funktionellt och estetiskt tilltalade saker.

Min idé


Min affärsplan är enkel: "Utforma möbler och "prylar" efter olika behov, bygga prototyper genom att testa mig fram till bästa lösningen, hitta någon som vill serietillverka åt mig och sedan marknadsföra". verkstaden Materialen i kombination med formen ger själva känslan och funktionen ger svaret på det underliggande behovet...

...Enkelt va!?